PeoplePlus Cymru yn dathlu Diwrnod Cyflogadwyedd gan gynnal diwrnod agored I Gyflogwyr a Phartneriaethau.

Caerdydd, Cymru, Mehefin 2018. 29ain o Fehefin yw Diwrnod Cyflogadwyedd y DU, diwrnod o ddathlu i sefydliadau sy’n helpu'r rhai sydd yn chwilio am swyddi i i wella a datblygu yn y gwaith. Wedi ei drefnu gan Asiantaeth Gwasanaethau Cyflogedig (ESRA), mae cannoedd o ganolfannau cymorth gwaith a chyflogwyr yn agor eu drysau i godi ymwybyddiaeth ab beth maent yn ei wneud i helpu pobol gael gwaith.

Mae PeoplePlus Cymru yng Nghasnewydd yn Ne Cymru yn dathlu gwaith y staff lleol, cyflogwyr a phartneriaethau drwy gynnal Diwrnod agored ar yr 29ain o Fehefin o 9y.b tan 1 y.p. Mae PeoplePlus Cymru yn cymryd y cyfle yma i arddangos llwyddiannau cymorth gwaith yng Nghymru a’r ymdrechion enfawr a wnaethpwyd gan y rhai sy’n chwilio am waith a’r gefnogaeth y maent yn ei dderbyn.

Beth: Diwrnod Agored

Pryd: Mehefin 29ain 9.y.b – 1.y.p.

Ble: Canolfan Dysgu Integredig – 50 Commercial Road, Casnewydd. NP20 2PE

Yn ystod y digwyddiad, mi fydd Tîm Prentisiaethau PeoplePlus Cymru hefyd yn trafod a rhoi gwybodaeth i fusnesau bach (SME) a busnesau lleol, ar sut i wella cynhyrchiant a dyrchafu’r busnes drwy fynediad i raglenni a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru. Mi fydd Grwp Staffline PLC hefyd yn cymryd rhan yn y digwyddiad. Mae Staffline yn Ne Cymru yn cyflenwi rhai o’r wneithurwyr mwyaf yr ardal, yn ymgysylltu a dros 1000 o bobl yn ystod adegau prysura’r flwyddyn.

“Dros y blynyddoedd diweddar rydym wedi creu partneriaethau a darparwyr hyfforddiant lleol ac undebau i alluogi ni i gyflwyno sgiliau hanfodol yn y gweithle, dosbarthiadau ESOL a chyrsiau ar-lein i’n gweithwyr”. Dywedodd cynrychiolydd Staffline. “ O ganlyn yr hyfforddiant, rydym wedi gallu uwch-sgilio’n gweithlu i’w paratoi’n well ar gyfer trawsnewid o fod yn weithwyr achlysurol i fod yn weithwyr llawn amser gyda’n cwsmeriaid, maent wedi gwella sgiliau yn well wrth gyfathrebu a mwy parod i fynd amdani, yn 2017 roedd dros 200 o bobl wedi llwyddo i sicrhau contractau llawn amser gyda’n cleientiaid.” Mae Diwrnod Cyflogadwyedd y DU yn ddiwrnod pwysig o gydnabyddiaeth i’r sector cymorth ac yn tanseilio’r gwaith angenrheidiol y darparwyr.