Pan adawodd Tom Payne yr ysgol yn 16 mlwydd oed, wyddai o ddim beth oedd yn dymuno'i wneud nesaf.

Awgrymodd Gyrfa Cymru Swydd dan Hyffoddiant i'w helpu i ennill rhagor o gymwysterau a phrofiad gwaith; dyna'n union oedd y cymorth strwythuredig roedd ei angen arno i'w arwain ar y trywydd iawn.

Yn anad dim, meddai, fe wnaeth ei Swydd dan Hyffoddiant yn ein canolfan ym Merthyr Tudful ei helpu i oresgyn y swildod oedd yn wastad yn ei lethu yn yr ysgol.

Bellach, mae ar fin cychwyn swydd newydd yn ei glwb ieuenctid lleol ar ôl gwneud argraff pan oedd ar leoliad gwaith yno.

Dywedodd Tom, sy'n 20 oed: “Roedd y Swydd dan Hyffoddiant yn ddelfrydol i mi. Nid oeddwn yn dymuno aros yn yr ysgol ond fe wnaeth hyn ganiatáu i mi barhau i astudio ac ennill cymwysterau, yn cynnwys cymorth cyntaf ac iechyd a diogelwch, ac ennill profiad gwaith sydd wedi arwain at swydd rwy'n dwli arni.

“Yn bwysicach na dim efallai, rhoddodd hyder i mi. Yn yr ysgol, roeddwn i'n wastad yn anfodlon siarad o flaen grŵp. Yn ystod fy Swydd dan Hyffoddiant, byddem yn gwneud gwaith grŵp ac roedd rhaid i mi wneud cyflwyniadau, ac fe wnaeth hynny fy helpu i oresgyn fy swildod.”

Yn ogystal â hynny, treuliodd Tom ei ddiwrnodau Sadwrn yn astudio am gymhwyster mewn Gwaith Ieuenctid.

Talodd hynny ar ei ganfed pan gynigwyd swydd iddo yng Nghlwb Bechgyn a Merched Pant a Dowlais.

Meddai: “Roeddwn i'n arfer mynychu'r clwb ieuenctid pan oeddwn yn blentyn ac roeddwn yn edmygu'r gweithwyr yno. Bellach rwyf yn gobeithio bod yn esiampl i'r bobl ifanc sy'n cychwyn yno.

“Rwy'n edrych ymlaen hefyd at gael fy nghyflog cyntaf. Rwy'n bwriadu prynu rhywfaint o ddillad a chychwyn cynilo i brynu car.”

Dywedodd Joanne Southall, ein Harweinydd Busnes Lleol ym Merthyr Tudful “Mae Thomas wedi dangos pa mor llwyddiannus y gall Swydd dan Hyffoddiant fod o ran sicrhau gyrfa lle gellir canfod gwaith ac ennill cymwysterau uwch. Mae Thomas yn batrwm o ddysgwr y gall eraill ei edmygu.”

Mae PeoplePlus – a sefydlwyd yn ddiweddar yn dilyn uno'r darparwyr sgiliau a chyflogaeth A4e ac Avanta - yn darparu Swyddi dan Hyffoddiant ar ran Gyrfa Cymru.

Mae'n helpu i roi hwb i rifedd a llythrennedd ein dysgwyr lle mae angen hynny a rhoi hyfforddiant iddynt yn y dosbarth ac yn y gweithle a chyngor i'w helpu i ganfod gwaith neu fynd ymlaen i addysg bellach neu uwch.

Mae hyfforddiant galwedigaethol yn cynnwys mecaneg ceir, adeiladu, gofal plant a gwaith warws. Cysylltwch heddiw i gael rhagor o wybodaeth am ein Swyddi dan Hyffoddiant.